آرشیو مطالب : شركت ارتباطات

مدیركل جدید ارتباطات همراه اول منصوب گردید

مدیركل جدید ارتباطات همراه اول منصوب گردید
یك مقام مسئول خبر داد:

دلیل افت كیفیت اینترنت كاربران در داخل كشور

دلیل افت كیفیت اینترنت كاربران در داخل كشور
در مجمع فوق العاده ارتباطات سیار تصویب شد

افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه شركت ارتباطات سیار

افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه شركت ارتباطات سیار

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تله كام

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تله كام
برای عمل به برنامه ششم توسعه؛

تدوین ساختار جدید شركت ارتباطات

تدوین ساختار جدید شركت ارتباطات

حضور جهرمی و فرزندانش در لیگ بازی های رایانه ای

حضور جهرمی و فرزندانش در لیگ بازی های رایانه ای
معاون مخابرات:

قطع خطوط تلفن دارای بدهی

قطع خطوط تلفن دارای بدهی
توسط شركت زیرساخت؛

امكان سنجش كیفیت مكالمات بین الملل

امكان سنجش كیفیت مكالمات بین الملل
تعمیرتلفن

fixtel.ir - حقوق مادی و معنوی سایت تعمیر تلفن محفوظ است

تعمیر تلفن

تعمیر تلفن، تعمیر موبایل