نظرخواهی تخصصی رگولاتوری درباره مقررات عمده فروشی

تدوین مقررات برای مسیریابی توسعه فیبر نوری

تدوین مقررات برای مسیریابی توسعه فیبر نوری تعمیر تلفن: باتوجه به هزینه اجرائی بسیار بالا، نوپا بودن بازار و لزوم شکل گیری خدمات فیبر نوری در ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،  برای تدوین مقررات عمده فرورشی این فناوری از نظرات متخصصان نظرخواهی کرده است.


به گزارش تعمیر تلفن به نقل از ایسنا، فناوری اصلی که هم اینک در بخش ارتباطات ثابت ایران به کار گرفته شده است، ADSL است و فناوری مبتنی بر فیبر نوری یا FTTx تنها سهمی معادل یک درصد را به خود اختصاص داده، گرچه شبکه زیرساخت کشور با سرمایه گذاری دولت، بیشتر از ۷۰ هزار کیلومتر فیبر را برای اتصال شهرهای مختلف کشور به یکدیگر فراهم نموده است، اما در داخل شهرها هنوز شبکه دسترسی یا آخرین لایه اتصال به ساختمان های مسکونی و تجاری کشور به تجهیزات قدیمی متکی است که به شبکه مسی معروف است. این شبکه به رغم گستردگی زیاد، توانایی کمی برای سازگاری با فناوری های نوین و استفاده از خدمات پهن باند دارد.
بر مبنای مصوبه شورایعالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب و کارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت برثانیه به پهن باند ثابت دسترسی داشته باشند و دسترسی ۲۰ میلیون خانوار و پنج میلیون کسب و کار تا سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن باند ثابت باید بر بستر فیبر نوری شکل گیرد.
همینطور اوایل تیرماه بود که برای اجرای پروژه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری و برپایه ابلاغیه جدید رگولاتوری مبتنی بر این تفاهمنامه ها، ۹ اپراتور متعهد شدند برای ایجاد و توسعه فیبرنوری اقدام نمایند. در این خصوص به نقل از رگولاتوری، مهدی روحانی نژاد -سرپرست معاونت راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- اخیرا از انتشار فراخوان نظرخواهی تخصصی از ذی نفعان در مورد مقررات عمده فروشی فیبرنوری به منظور هم فکری و جلب مشارکت صاحب نظران و نخبگان در تدوین سیاست ها و مقررات مناسب اطلاع داد.
وی ضمن اشاره به مأموریت رگولاتوری برای برنامه ریزی و راهبری توسعه زیرساخت های ارتباطی دسترسی پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) اظهار داشت: رگولاتوری برای تحقق پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با حداقل سرعت دسترسی ۳۰ مگابیت برثانیه تا آخر سال ۱۴۰۳، برای تصویب «اصول حاکم بر پشتیبانی از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری» و تدوین «اصول حاکم بر پروانه های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی» در جلسات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام نموده است.
وی ادامه داد: با عنایت به هزینه اجرایی بسیار بالا، نوپا بودن بازار این خدمت، ضرورت شکل گیری و ایجاد رقابت در این طرح و تداوم توسعه پایدار، امکان استفاده اشتراکی از خدمات ایجادشده بر بستر فیبرنوری ضروری می باشد. بر همین مبنا معاونت راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری پیش نویس «مقررات و الزامات عمده فروشی شبکه و خدمات بر بستر فیبرنوری» را تدوین کرده است.
سرپرست معاونت راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری از صاحب نظران و شرکتهای ذی نفع در این عرصه دعوت کرد با مطالعه این پیش نویس و مشارکت در پاسخ به سوالات طرح شده، نظرات و پیشنهادهای تخصصی خویش را تا تاریخ ششم شهریورماه سالجاری از راه پست الکترونیکی marketdevelopment@cra.ir و یا رفتن به تالار گفتگوی رگولاتوری به آدرس forum.cra.ir در رابطه با این مورد اعلام کنند.
مقررات و الزامات عمده فروشی شبکه و خدمات بر بستر فیبرنوری
در فایل پیش نویش «مقررات و الزامات عمده فروشی شبکه و خدمات بر بستر فیبرنوری» آمده است: با عنایت به اهداف برنامه شبکه ملی اطلاعات کشور در خصوص فراهم آوردن زیرساخت های لازم برای توسعه، مأموریت برنامه ریزی و راهبری توسعه زیرساخت های ارتباطی فراگیر، پایدار، پرسرعت و باکیفیت پهن باند ثابت با تکیه بر توسعه فیبر نوری (FTTx) به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است.
با عنایت به اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب جلسه ۶۶ شورایعالی فضای مجازی، برای تحقق پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت دسترسی ۲۵ مگابیت برثانیه تا آخر سال ۱۴۰۳، این سازمان نسبت به برنامه ریزی و تدوین «اصول حاکم بر پشتیبانی از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری» و بازبینی «اصول حاکم بر صدور پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی» مبحث مصوبات شماره ۳ جلسه شماره ۳۲۹ و جلسه ۳۳۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات توسعه شبکه دسترسی اقدام نموده است.
اما با عنایت به هزینه اجرایی بسیار بالا، نوپا بودن بازار این خدمت، ضرورت شکل گیری و ایجاد رقابت در این طرح و تداوم توسعه پایدار، امکان استفاده اشتراکی از خدمات ایجادشده بر این بستر، امری بسیار ضروری و حیاتی است؛ بنابراین سازمان بنا دارد تا در کنار مطالعات کارشناسی خود، از خبرگان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، در مورد تدوین مقررات و الزامات عمده فرورشی شبکه و خدمات بر بستر فیبر نوری نظرخواهی نکرده و سپس اصول و سیاست های این بخش را در چارچوب مقررات مناسب تدوین کند.
معاونت راهبردی و توسعه بازار سازمان از صاحب نظران و شرکتهای این حوزه می خواهد متناسب با مباحث و سوالات مطرح شده در چهار بخش این سند، نظرات و پیشنهادات تخصصی خویش را به صورت مکتوب حداکثر تا آخر وقت اداری روز ششم شهریور ماه ۱۴۰۱ معاونت ارسال نماید تا در نهایت، با همکاری و همفکری همه نخبگان و صاحبنظران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بتوانیم با اتخاذ سیاست ها و مقررات مناسب، شاهد رشد و اعتلای بیشتر از پیش این صنعت بخصوص توسعه شبکه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری در کشور باشیم.
سیاست های محوری نقش حاکمیت در اتخاذ تصمیم برای این مورد بسیار اهمیت دارد و باید بگونه ای باشد که ضمن تأمین اهداف توسعه ای کشور، انگیزه لازم برای حضور و مشارکت حداکثری اپراتورهای ارتباطی و سایر نهادها و ارگان هایی که می توانند نقش موثری را در سرعت بخشی پیشبرد این طرح داشته باشند، فراهم آورد. بنابراین با عنایت به پاگیری بازار خدمات مبتنی بر فیبر، ضرورت اهمیت شکل گیری زیرساخت های لازم و تأمین هزینه، شرایط برای حضور اپراتورهای کوچکتر هم مهیا باشد.
عمده سیاست های مدنظر سازمان در مبحث تدوین مقررات عمده فروشی عبارتند از: تشویق سرمایه گذاری چندگانه بخصوص در زیرساخت ها؛ کاهش ریسک سرمایه گذاری بخصوص برای اپراتور عمده فروش با تدوین مقررات تشویقی و اعطای دوره تنفسی مناسب؛ ایجاد رقابت در ایجاد زیرساخت ها و پیشگیری از ایجاد انحصار آتی؛ توجه به سرمایه گذاران کوچک؛ تدوین مقررات پسینی به منظور کمک به شکل گیری بازار و انجام مداخله حداقلی حاکمیت با هدف خودتنظیمی در بخش و بازار.
عمده فروشی فضا و امکانات پسیو
عمده فروشی داکت شهری: در این بخش نظر اولیه سازمان اینست که ارائه خدمت عمده فروشی داکت شهری، در کل کشور از زمان راه اندازی شبکه فیبر نوری برای اپراتور UNSP و اپراتورهایی که به صورت انحصاری با استفاده از امکانات خدمات شهری نسبت به ایجاد شبکه و نصب داکت کرده باشند، الزامی است. همینطور برای تضمین رقابت بعد از توسعه شبکه، اپراتور UNSP موظف است دو کانال از ظرفیت داکت ایجادشده را برپایه نظر سازمان به متقاضیان واگذار کند.
عمده فروشی فیبر دسترسی: در مورد فیبرنوری در بخش انتهایی یا همان بخش دسترسی شبکه (۳۰۰ متر انتهایی) از آنجائیکه اجبار عمده فروشی فیبر دسترسی، منجر به کاهش فیبرکشی در بخش انتهایی شبکه و کاهش سرمایه گذاری چندگانه در سمت کاربر می شود و در عین حال امکان تغییر اپراتور برای کاربر در صورت تقاضا وجود دارد. به نظر می آید لازم است تا اجاره و عمده فروشی فیبر در کل کشور برای تمامی اپراتورها به سایر دارندگان پروانه مجاز از زمان اتصال شبکه الزامی شود.
عمده فروشی فضای کابینت شهری: اجبار عمده فروشی کابینت، منجر به کاهش تعداد کابینت ها در سطح شهر، رعایت مقررات مبلمان شهری و کاهش سرمایه گذاری چندگانه می شود، ازاین رو عمده فروشی فضای کابینت شهری در کل کشور برای اپراتور UNSP از زمان ایجاد شبکه الزامی است. البته به منظور وحدت رویه در بهره برداری از فضای داخل کابینت، مدل و فضای فیزیکی کابینت های شهری باید بر مبنای حداقل استانداردهای اعلامی سازمان باشد. جزئیات استاندارها حداکثر ظرف مدت یک ماه اعلام خواهد شد. همه اپراتورها ملزم به رعایت این استانداردها هستند.
عمده فروشی فیبرتاریک: اجبار عمده فروشی فیبر تاریک شهری، منجر به کاهش هزینه شبکه سازی پسیو و استفاده بهینه از ۹ فضای داکت شهری موجود می شود. این فرصت سه ساله برای شکل گیری بازار در چارچوب فرصت تنفس به اپراتور UNSP داده می شود. از نظر سازمان عمده فروشی فیبر تاریک درون شهری، در کل کشور برای اپراتور UNSP به جز تبصره های زیر بعد از سه سال از زمان راه اندازی شبکه الزامی است.
تبصره ۱: ارائه این خدمت برای شهرها و مناطقی که اپراتور UNSP از حمایت های مالی استفاده نکرده است، اختیاری است. تبصره ۲: در صورت ارائه خدمت عمده فروشی LLU در شهرهای زیر ۱۵۰ هزار نفر، عمده فروشی فیبر تاریک درون شهری اختیاری است.
عمده فروشی ظرفیت LLU و VULA
عمده فروشی ظرفیت LLU: طبق مصوبه ۳-۳۲۹ و ۳۳۶، اپراتور UNSP باید حداقل ۳۰ درصد از ظرفیت ایجادشده را به صورت عمده فروشی عرضه نماید. این اجبار در جهت دست یافتن به هدف این مصوبات است. بر مبنای زمانبندی مشخص شده در فوق، در پایان سال چهارم هدف عمده فروشی حداقل ۳۰ درصدی در سطح LLU تحقق می یابد. همینطور عمده فروشی ظرفیت LLU، در کل کشور به جز هشت کلان شهر برای اپراتور UNSP، بعد از یک سال از زمان راه اندازی با حداقل ۱۰ درصد از ظرفیت بوجود آمده الزامی است و در صورت وجود متقاضی، عمده فروشی ظرفیت باید سالانه ۱۰ درصد افزایش داشته باشد.
عمده فروشی VULA: در جهت پشتیبانی از اپراتور UNSP و تشویق سرمایه گذاری در شبکه سازی پسیو، عمده فروشی VULA و بیت استریم با یک وقفه پنج ساله در نظر گرفته شده است. اپراتور UNSP موظف است بعد از پنج سال از زمان راه اندازی شبکه و در صورت وجود متقاضی، نسبت به ارائه خدمت عمده فروشی VULA و بیت استریم اقدام نمایند.
تعرفه گذاری خدمات عمده فروشی رویکرد سازمان اینست که تا حد امکان و لزوم (نبود شرایط رقابتی) در تعرفه گذاری دخالت نکند. ازاین رو الف: اپراتور UNSP در صورت ارائه هریک از خدمات عمده فروشی در چارچوب قرارداد اجاره بلندمدت، در تعرفه عمده فروشی خدمت واگذارشده شامل نرخ گذاری نخواهد بود. ب: درصورت ارائه عمده فروشی خدمت میکروداکت، عمده فروشی خدمت فیبر تاریک شامل نرخ گذاری نخواهد بود. ج: در صورت ارائه عمده فروشی خدمت فیبر تاریک، عمده فروشی LLU شامل نرخ گذاری نخواهد بود. د- در صورت ارائه عمده فروشی خدمت LLU، عمده فروشی VULA و بیت استریم شامل نرخ گذاری نخواهد بود.
در مواردی هم که لازم است تعرفه گذاری شود، تعرفه کلیه خدمات عمده فروشی توسط کمیسیون با در نظر گرفتن هزینه ریسک اپراتورهای UNSP، تعیین می شود. اپراتور در عمده فروشی خدمت به متقاضیان موظف است به صورت عادلانه و غیر تبعیض آمیز رفتار کند. در غیر این صورت مشمول مقررات فوق الذکر در مبحث تعرفه نخواهد بود.
منبع:

1401/05/26
09:39:11
0.0 / 5
262
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۱

تعمیر تلفن

fixtel.ir - حقوق مادی و معنوی سایت تعمیر تلفن محفوظ است

تعمیر تلفن

تعمیر تلفن، تعمیر موبایل