در گفت وگو با تعمیر تلفن اعلام شد

آخرین وضعیت ۳ ماهواره سنجشی و مخابراتی

آخرین وضعیت ۳ ماهواره سنجشی و مخابراتی به گزارش تعمیر تلفن معاون طراحی و تضمین مأموریت پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به اینكه نمونه مهندسی ماهواره ناهید-۲ آماده تحویل است، اظهار داشت: طراحی و ساخت ماهواره ˮپارس-۱ˮ به پایان رسیده است و تست های كیفیت سنجی و پروازی آن تحت نظارت سازمان فضایی انجام شده و تست های نهایی در حال انجام می باشد و امیدواریم این ماهواره آماده تحویل برای پرتاب شود.


دکتر علی جعفرصالحی در گفت‎ وگو با ایسنا، با بیان این که پژوهشگاه فضایی بر مبنای سند استراتژیک و نقشه راه محصولی در حوزه فضایی دو مأموریت "مخابراتی" و "سنجش از دور" را دنبال می کند، اضافه کرد: این پژوهشگاه در حوزه مخابراتی ماهواره هایی در دست طراحی و ساخت دارد که به نتایجی رسیده است.
وی افزود: گام اول را پژوهشگاه فضایی در حوزه سنجش از دور با طراحی ماهواره سنجش از دور با موفقیت طی کرده است و این ماهواره سنجش از دور ما آماده تحویل برای پرتاب است، ضمن آنکه در زمینه بلوک انتقال مداری طراحی و ساخته شده و آماده پرتاب است.
به قول وی، بلوک انتقال مداری به منظور ارتقای مدار عملیاتی ماهواره ها کاربر دارد.
جعفرصالحی توجه به توسعه فناوری های حوزه فضایی را از دیگر حوزه های تحقیقاتی این پژوهشگاه نام برد و خاطرنشان کرد: در این راستا پروژه های مختلفی را از ساخت المان، زیر ساخت و بسترهای تست در دستور کار قرار دادیم و بعضی از این پروژه ها منحصر به فرد است که در کشور توسعه یافته و در حال عرضه خدمات است.
معاون طراحی و تضمین مأموریت پژوهشگاه فضایی ایران TRL فناوری های تولید شده با کاربرد در ماهواره را بالاتر از ۶ و ۷ ذکر کرد و خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم در چارچوب یک محصول ماهواره در مدار قرار دهیم، می توانیم ادعا نماییم که چرخه بومی سازی ماهواره در کشور طی شده است.
ماهواره های مخابراتی
وی با اشاره به جزئیات ماهواره های ساخته شده در کشور، تصریح کرد: ماهواره هایی که در کشور ساخته شده و سال های قبل آماده بهره برداری بود، ماهواره "ناهید-۱" (ماهواره مخابراتی) است. این ماهواره الان در اختیار پژوهشگاه فضایی ایران قرار دارد.
معاون طراحی و تضمین مأموریت پژوهشگاه فضایی ایران تصریح کرد: هر ۳ ماه یک مرتبه تست های مورد نیاز برای اطمینان از عملکرد بر روی ماهواره ناهید- ۱ تحت نظارت سازمان فضایی اجرایی می شود.
جعفرصالحی با اشاره به ماهواره مخابراتی "ناهید-۲" اظهار نمود: ما طراحی و ساخت این ماهواره را برنامه ریزی کردیم و نمونه مهندسی آن تحویل سازمان فضایی شده و نمونه کیفی آن هم آماده تحویل است.
وی با اشاره به اینکه پس از تایید این فاز، این ماهواره وارد فاز طراحی مدل پروازی خواهد شد، افزود: این ماهواره بعنوان گام های میانی رسیدن به ماهواره ژئو در پژوهشگاه فضایی طراحی شده است و دارای زیر سیستم پیشرانش است و می تواند مدار عملیاتی خویش را ارتقا دهد.
معاون طراحی و تضمین مأموریت پژوهشگاه فضایی ایران در اینباره توضیح داد: معمولا پرتابگرهای ماهواره بخشی از مأموریت انتقالی را انجام می دهند و قسمتی دیگر از این مأموریت بر عهده ماهواره است؛ ازاین رو زیر سیستم پیشرانش در ماهواره تعبیه شده و این نخستین سیستم پیشرانش گرمی است که برای ماهواره در کشور طراحی و ساخته شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که در گام های بعدی با تقویت این سیستم پیشرانش بتوانیم به مدارهای بالا دست یابیم.
ماهواره های سنجش دور
در حوزه سنجش از دور هم نخستین گامی که بر مبنای نقشه راه محصولی برداشته شد، طراحی و ساخت ماهواره "پارس-۱" است که این فاز با موفقیت انجام شده است.
این محقق حوزه فضایی، ماهواره "پارس-۱" را جزو پیچیده ترین و عملیاتی ترین ماهواره هایی دانست که در کشور طراحی و ساخته شده و با عنایت به تجهیز آن به محموله های نصب بر روی آن می تواند نیازهای ماموریتی متنوعی را پاسخگو باشد.
جعفرصالحی، محموله سنجش از دور، دوربین رنگی با توان تفکیک پذیری ۱۵ متر، دوربین SWIR با توان تفکیک پذیری ۱۵۰ متر و دوربین TIR که دوربین حرارتی است با توان ۳۰۰ متر را همچون محموله های نصب بر روی ماهواره "پارس-۱" نام برد و اظهار نمود: این ماهواره می تواند که مدار عملیاتی خویش را حفظ کند، ازاین رو از زیر سیستم پیشرانش برخوردار می باشد.
به قول این محقق، طراحی و ساخت ماهواره "پارس-۱" به پایان رسیده است و تست های کیفیت سنجی و پروازی آن تحت نظارت سازمان فضایی انجام شده و تست های نهایی در حال انجام می باشد و امیدواریم این ماهواره آماده تحویل برای پرتاب شود.
سامانه انتقال مداری
وی با اشاره به اینکه سامانه انتقال مداری را در دستور طراحی و ساخت قرار دادیم، اظهار نمود: نخستین گام برای طراحی و ساخت بلوک انتقال مداری با عنوان "سامان" برداشته شده و نمونه کیفی آن در حال تحویل گیری است و بعد از آن ساخت نمونه پروازی را در دستور کار قرار خواهیم داد.
معاون طراحی و تضمین مأموریت پژوهشگاه فضایی ایران تصریح کرد: بعد از انجام تست های نمونه پروازی و اطمینان از عملیات، آماده است که ماهواره عملیاتی را در مدار قرار دهد.
جعفرصالحی با اشاره به اینکه بلوک انتقال مداری وظیفه انتقال مدار عملیاتی را بر عهده دارد، اظهار داشت: در گام نخست از ۴۰۰ کیلومتر به ۷ هزار کیلومتر و در گام های بعد به مدارات بالاتر خواهد رفت. هدف نهایی ما این است که این بلوک بتواند ماهواره را از مدار پارکینگ به مدار ژئو که ۳۶ هزار کیلومتر است، منتقل کند.
راه اندازی آزمایشگاه آزمون یکپارچه
معاون طراحی و تضمین مأموریت پژوهشگاه فضایی ایران راه اندازی آزمایشگاه آزمون یکپارچه را از دیگر اقدامات این پژوهشگاه دانست که درحال عرضه خدمات است و اظهار داشت: از زمانی که ماهواره ایجاد می شود، تحت بارهای مختلفی همچون حمل و نقل و بارهای استاتیکی و دینامیکی قرار می گیرد و در نهایت در زمانی که در فاز پرتاب قرار می گیرد، بارهای اکوستیکی و ارتعاشی و بارهای جدایش پرتابگر به آن وارد می شود.
وی افزود: علاوه بر آن زمانی که ماهواره در مدار قرار می گیرد، نوسانات دمای بالایی را تجربه می کند؛ ازاین رو برای اطمینان از عملکرد ماهواره در طول دوره عملیات نیاز است این تست ها را به صورت شبیه سازی در آزمایشگاه انجام دهیم.
جعفرصالحی خاطرنشان کرد: آزمایشگاه پژوهشگاه فضایی منحصر به فردترین آزمایشگاه است که قادر به عرضه خدمات در زمینه انجام تست های حرارتی، ارتعاشی، تست های مربوط به سازگاری الکترومغناطیسی، کنترل وضعیت و تست های خواص جرمی در داخل مرکز آزمون یکپارچه سازی پژوهشگاه فضایی است.
وی اظهار نمود: رویکرد ما به عرضه خدمات آزمون یکپارچه سازی، ملی است؛ ازاین رو ما خدماتی را در پروژه ماهواره هایی چون "شریف"، "پیام" دانشگاه امیرکبیر و "ظفر" دانشگاه علم و صنعت و سایر ماهواره هایی که در دست طراحی و ساخت است، بر مبنای استاندارد به روز فضایی عرضه کردیم.
راه اندازی مرکز نوآوری
معاون طراحی و تضمین مأموریت پژوهشگاه فضایی ایران از طریق اندازی مرکز نوآوری در آینده نزدیک اطلاع داد و اظهار داشت: در این مرکز مبادرت به شبکه سازی و استفاده از توان نخبگان، دانشمندان و شرکت های دانش بنیان خواهد شد و با حمایت مالی که با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت می‎گیرد، بتوانیم از این پتانسیل برای توسعه فناوری‎ های فضایی استفاده نماییم.
جعفرصالحی با اشاره به فعالیتهای این مرکز، اظهار نمود: فعالیت این مرکز در دو بخش از جانب پژوهشگاه و دانشگاه ها انجام می شود، به این صورت که ما پروژه های فضایی را به پروژه های ریزتری تعریف می نماییم تا اساتید بر مبنای توانمندی هایی که دارند، این پروژه ها را اجرایی کنند.
وی افزود: علاوه بر آن اساتید هم دارای ارتباطاتی با محققان خارج از کشور هستند، ضمن آنکه دارای فرصت مطالعاتی هستند و پروژه های مشترکی با خارج از کشور دارند؛ ازاین رو هم مستقیم و هم غیر مستقیم از ظرفیت محققان خارج از کشور در این عرصه استفاده خواهد شد.
منبع:

1399/07/17
13:12:10
5.0 / 5
1841
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱

تعمیر تلفن

fixtel.ir - حقوق مادی و معنوی سایت تعمیر تلفن محفوظ است

تعمیر تلفن

تعمیر تلفن، تعمیر موبایل