موبایل انعطاف پذیر نوامبر رونمایی می گردد

موبایل انعطاف پذیر نوامبر رونمایی می گردد تعمیر تلفن: یك شركت تولید كننده دستگاه های الكترونیك می خواهد در ماه نوامبر از یك موبایل انعطاف پذیر رونمایی كند.


به گزارش تعمیر تلفن به نقل از انگجت، سامسونگ از مدت ها قبل مشغول ساختن موبایل انعطاف پذیر است. اما به نظر می آید اكنون این دستگاه رونمایی می گردد. مدیر بخش موبایل سامسونگ در مصاحبه ای در نمایشگاه ایفا ۲۰۱۸ برلین اعلام نموده اكنون زمان عرضه این دستگاه فرارسیده است. درهمین راستا موبایل انعطاف پذیر احیانا در كنفرانس Samsung Developer در ماه نوا