توسط جهرمی؛

انتصاب اعضای شورای راهبری نظام نامه پیوست ICT

انتصاب اعضای شورای راهبری نظام نامه پیوست ICT تعمیر تلفن: طی احكامی از جانب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعضای شورای راهبری نظام نامه پیوست فناوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شدند.


به گزارش تعمیر تلفن به نقل از مهر، محمدجواد آذری جهرمی در احكامی جداگانه سیروس موثقی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محمد خوانساری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناور